Privacy

Smartwatchkopen.nu weet dat haar klanten privacy erg belangrijk vinden. Daarom kunt u hier lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.
Als u vragen heeft over ons privacyverklaring of over uw gegevens die bij ons bekend zijn, kunt u contact met ons opnemen.

Privacyverklaring

Smartwatchkopen.nu zal uw gegevens alleen gebruiken voor het verwerken van uw bestelling. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om onze service te verbeteren. Alleen na uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om vrijblijvend informatie te verstrekken, aanbiedingen te doen of te vragen om een beoordeling van producten en service.

Wanneer u een bestelling plaatst, vragen wij u om gegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw bestelling. Alleen als het nodig is, zullen wij uw gegevens delen met derden, bijvoorbeeld met bedrijven die uw bestelling bezorgen.

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen, nadat u aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan. U kunt uw verzoek telefonisch, schriftelijk of per e-mail indienen.

In deze webshop wordt gebruik gemaakt van technieken om het verlies of aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen. Alleen gegevens die hiervoor nodig zijn, zullen worden gebruikt.

Deze webshop bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Smartwatchkopen.nu.

Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.

Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.