Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Smartwatchkopen.nu. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smartwatchkopen.nu. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op Smartwatchkopen.nu wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Smartwatchkopen.nu behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.